Универсален спрей за трофеи Hagopur

25.00 лв. с ДДС

Каталожен номер: 72-213

Универсален спрей за трофеи Hagopur

Много ефективен спрей за поддръжка на трофеи и цялостното ловно оборудване направено от текстил, дървесина, кожа, гума или пластмаса. Матово гланциран и не задържа прах, благодарение на антистатичните вещества. Възстановява естествените цветове.
Съдържание:флакон 300 ml.

Сигнална дума: Опасност.

Описание на риска: H222 силно запалим аерозол. H229 Опаковка под налягане: При нагряване може да експлодира. H315 Предизвиква дразнене по кожата. H319 Предизвиква силно дразнене на очите. H336 Може да предизвика сънливост и замайване. H412 Вреден за водните организми, с дълготрайно действие.

Също може да ви хареса…