Байц за рога

17.00 лв. с ДДС

Каталожен номер: 77-838

Байц за рога

Концентрат “St. Hubertus” от природни багрилни продукти за освежаване на трофеи от сръндак и елен.

Сигнална дума: Опасност.

Описание на риска: H411 Отровно за водните организми, с дълготрайно действие.