Фирма

БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД

е дружество, което предлага стоки и услуги в сферата на горското стопанство, лова и градината.

БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД

е официален дистрибутор на всички продукти от немската фирма GRUBE KG.

БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС

е изключителен представител на специализирания горски спрей „DISTEIN”, на системите за маркиране и проследяване на дървесина SIGNUMAT на Latschbacher GmbH – Австрия, и на иснтрументите за измерване в гората на шведската фирма Haglöf.

Повече от 10 години, ние доставяме на нашите партньори и клиенти висококачествени продукти на водещи европейски и световни производители.

Нови добавени продукти

БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД

е регистриранo в Изпълнителна агенция по горите за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горски територии.

БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД

Сътрудничеството ни с водещи европейски и световни организации гарантира на нашите клиенти устойчиво качество и доставка в срок.

Ние предлагаме посредничество, при създаване на бизнес-контакти с фирми от сферата на горското, ловното стопанство и търговията с изделия от дървесина и недървесни горски продукти в Германия и Австрия.

Контакти

Фирмата притежава богат опит по маркиране и подготовка на съпътстваща документация на сертифицирани по FSC гори и горски територии в НАТУРА 2000.