Смеска за дивечова ливада – за сърна и заек

250.00 лв. с ДДС

Каталожен номер: 690486

Смеска за дивечова ливада – за сърна и заек

Това е смеска от най-добрите сортове детелина и качествени диви билки. Тя предлага атрактивно, многогодишно хранене за зайци, сърни, яребици и фазани. Малката височина на растителността (до 60 см) и рехавият строеж, привличат силно дребния дивеч. На младите животни, се предлагат слънчеви места, а също така и удобни микрообитания за гнездещите на земята птици. Лекият посевен материал, позволява и ръчно сеене, чрез което се получава една оптимална, неравномерна структура, наподобяваща растителни острови, което оказва добро въздействие върху качеството на местообитанието. Смеската съдържа различни видове детелина, еспарзета, серадела, люцерна, равнец, теснолист живовляк, глухарче и невен.

Период на сеене: от април до август
Разходна норма: 2,0 kg/дка
Дълбочина на сеене: 0,5 – 2 cm
Период за покълване: 14 – 21 дни
Височина: до 60 cm
Ползване: многогодишно
Тегло на опаковката: 10 kg

Също може да ви хареса…