Буков катран Nordforest Hunting

31.80 лв. с ДДС

Каталожен номер: 75-515

Буков катран Nordforest Hunting

Посочената цена се отнася за разфасовка от 2,5 л.

Привлича дивата свиня и елените от големи разстояния. Поставя се върху дървета, в близост до хранилки, калища и пътеки. Висококачествен, двойно-филтриран буков катран.

Продуктът се предлага и в туба от 5 л. Цена – 47,80 лв

Сигнална дума: Внимание.
Указания за опасност: H315 предизвиква дразнене на кожата.
H319 предизвиква силно дразнене на очите.
H317 Може да предизвика алергични реакции по кожата.
H412 Опасно за водни организми, с дълготрайно действие.

Също може да ви хареса…