Буков катран – спрей

21.80 лв. с ДДС

Каталожен номер: 75-109

Буков катран – спрей

Чисто и бързо нанасяна. С отлично действие, привлича дива свиня и елен. Подходящите дървета се напръскват със спрея.
Съдържание 500 ml. Тегло 530 g.
Сигнална дума: Опасност.
Указания за опасност: H222-H229 силно запалим аерозол. Флакон под налягане: При загряване може да експлодира.
H319 Предизвиква силно дразнене на очите.

Също може да ви хареса…