Репелент Kornitol Rot

41.00 лв. с ДДС

Каталожен номер: 75-083

Репелент Kornitol Rot

Посочената цена се отнася за опаковка от 1 литър!

ВНИМАНИЕ!!! Сигнална дума: Внимание. Обозначение на опасността: H315 Предизвиква кожни дразнения. H319 предизвиква силно дразнене на очите. H412 Вреден за водните организми, с дълготрайно действие. EUH208 Съдържа гераниол (Geraniol). Може да предизвика алергични реакции.

Средство за защита от повреди по фиданки, които се причиняват от дива свиня, сърна, елен, зайци и птици. Kornitol Rot се нанася на лентички “Kornitol”, които се поставят по периферията на площта, която трябва да се опази. Необходимо е опресняване след около 4 седмици. Може да се използва целогодишно. 1 литър е достатъчен за 40 лентички, при еднократна употреба.

Продуктът се предлага и в туба от 5 литра. Цена – 188,00 лв.

Също може да ви хареса…