Примамка за диво прасе Hagopur Pherotar Plus

49.00 лв. с ДДС

Каталожен номер: 75-103

Примамка за диво прасе Hagopur Pherotar Plus

Висококачествен буков катран с феромон-Analogika. Примамва дива свиня, дори и от големи разстояния. Много интензивна, дълготрайна миризма. Лесно нанасяне. Съдържание 1 л.

Сигнална дума: ВНИМАНИЕ!

Указание за риска: H315 Предизвиква дразнене на кожата. H317 Може да предизвика кожни алергични реакции. H319 Предизвиква силно дразнене на очите. H412 Вредно за водните организми, с дълготрайно действие.

Също може да ви хареса…