Комплект за поддръжка на оръжие Ballistol

120.00 лв. с ДДС

Каталожен номер: 72-202

Комплект за поддръжка на оръжие Ballistol

Практичен и устойчив комплект, който съдържа всичко необходимо за надеждна поддръжка на оръжие. Много подходящ и като подарък. Състои се от 200 ml универсален спрей, 65 ml смазка за цеви Robla Solo MIL, 50 ml оръжейно масло GunCer, 50 ml светло масло за приклад Balsin, 50 ml обезмаслител Robla, 50 ml оксидант Klever, 2 четки от кози косми, почистваща четка, 2 бр. кърпички за лъскане, 1 бр. кърпа за почистване.

ВНИМАНИЕ!!! Сигнална дума: Опасност. Указание за опасност: H222 силно запалим аерозол.  H225 Течността и парата са лесно запалими. H229 Опаковка под налягане: Може да експлодира при загряване. H302 Вредно за здравето при поглъщане. H314 Предизвиква силно дразнене на кожата и поражения по очите. H315 предизвиква зачервяване на кожата. H319 предизвиква зачервяване на очите. H335 Може да предизвика дразнене на дихателната система. H336 Може да предизвика сънливост и замайване. H411 Отровно за водните организми, с дълготрайно действие. Съдържа амоняк, етанол, селенов диоксид, меден динитрат и салпетерна киселина.

Също може да ви хареса…