Ароматна преграда комплект Hagopur Vario

133.00 лв. с ДДС

Каталожен номер: 75-520

Ароматна преграда комплект Hagopur Vario

Този концентрат е проверен от ADAC и се препоръчва за предотвратяване и намаляване на катастрофи, предизвикани от навлизане на диви животни на пътното платно. Използването на системата за въздушна бариера въздейства върху сетивата на сърни, елени и дива свиня и заостря тяхното внимание при пресичане на пътищата. Действието е чрез мирис, шум и движение. По този начин проходните места се запазват, но се намалява опасността от инциденти.

Комплектът се състои от един флакон пяна Vario (675 ml) и два флакона концентрат Vario (2 х 500 ml). Той е достатъчен за направа на 500 m дълга, двуредова въздушна ограда, от двете страни на пътя.

Употреба: Направените топки от пяна, са вече обработени с концентрат. След 4-6 седмици, те трябва да се заредят отново с концентрат. За да се запази отложеното действие, ние препоръчваме, ново зареждане през пролетта и есента, а също и след инциденти.

Сигнална дума: Опасност.
Указание за опасност: H222 силно запалим аерозол.
H229 флакон под налягане: може да се взриви при загряване.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 може да предизвика силно увреждане на очите.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H317 Може да предизвика алергични кожни реакции.
H319 Предизвиква тежки дразнения на очите.
H334 При вдишване, може да предизвика алергични или астматични пристъпи.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H351 Предполага се, че е възможно да предизвика рак.
H373 При дълготрайно и многократно излагане, може да увреди органите.

Налично за предварителни продажби

Налично за предварителни продажби

Също може да ви хареса…