admin

BREEDING CUTTING

“Forestry is not everything, but without it everything is nothing”   BREEDING CUTTING – OPPORTUNITY FOR NATURAL PRODUCTION OF QUALITY WOOD MARTIN BORISOV *, TSENKO TSENOV **, GRUD POPOV ***, JOACHIM SCHELZER ****, ВАЛТЕР МАТАЙС****1 Отгледните сечи са лесовъдски мероприятия за прилагане на научно обосновани методи за навременно и рационално направляване на естественото развитие на горите в желана насока […]

BREEDING CUTTING Read More »